ELISE - Elektrisk Lufttransport i Sverige
Forskningsprojekt , 2018

Det här projektet skapar en plan för utveckling och nyttiggörande av elektriska flygplan i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, RISE Viktoria, QRTECH och Luftfartsverket, med en referensgrupp som inkluderar SAAB, GKN Aerospace, Volvo Cars och Göteborgs Stad. Flyget står 2% av de globala utsläppen av CO2, och andelen beräknas öka till 15-27% år 2050. Därför gör Tyskland, USA och Kina stora satsningar på elektriska flygfarkoster. Även om utvecklingen bara är i sin linda har flygande demonstratorer redan uppvisats. Samtidigt har användningsområden identifierats för elektriskt flyg i kortdistanstransport. Sverige har en stark flygindustri och en transportinfrastruktur som är beroende av flyget. I projektet förenas flygindustrin och teknologiföretagen med myndigheter, sjuktransport, polis, brandkår, stadsplanerare, energibolag, och transportföretag för att utvärdera hur elektrisk flygteknologi bäst kan hjälpa Sverige.

Deltagare

Anders Forslund (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Qrtech AB

Mölndal, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03