ELISE - Elektrisk Lufttransport i Sverige
Forskningsprojekt , 2018

Det här projektet skapar en plan för utveckling och nyttiggörande av elektriska flygplan i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, RISE Viktoria, QRTECH och Luftfartsverket, med en referensgrupp som inkluderar SAAB, GKN Aerospace, Volvo Cars och Göteborgs Stad. Flyget står 2% av de globala utsläppen av CO2, och andelen beräknas öka till 15-27% år 2050. Därför gör Tyskland, USA och Kina stora satsningar på elektriska flygfarkoster. Även om utvecklingen bara är i sin linda har flygande demonstratorer redan uppvisats. Samtidigt har användningsområden identifierats för elektriskt flyg i kortdistanstransport. Sverige har en stark flygindustri och en transportinfrastruktur som är beroende av flyget. I projektet förenas flygindustrin och teknologiföretagen med myndigheter, sjuktransport, polis, brandkår, stadsplanerare, energibolag, och transportföretag för att utvärdera hur elektrisk flygteknologi bäst kan hjälpa Sverige.

Deltagare

Anders Forslund (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Qrtech AB

Mölndal, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-00284
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03