Livslängds- och statusbedömning av fjärrvärmerör
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Bijan Adl-Zarrabi (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Peter Lidén

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Energiforsk AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-11