Samverkan kring deltagande i internationell forskningsinfrastruktur för forskning och utveckling av fusionsreaktorer (euroFUSION)
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Pär Strand (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Studsvik

Nyköping, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: konsortieavtal
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-18