Samverkan kring deltagande i internationell forskningsinfrastruktur för forskning och utveckling av fusionsreaktorer (euroFUSION)
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Pär Strand (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Plasmafysik och fusionsenergi

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Studsvik

Nyköping, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-18