Bullerminskning i krossanläggningar
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Magnus Evertsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Anton Hjalmarsson

Forskningsingenjör vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Ecoloop

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Tyréns AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: TystKrossning
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-23