Strategies and Standards for Smart Swedish Industries
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Runt om i världen pågår intensivt arbete med att digitalisera industrin. Även för Sverige är digitalisering och konceptet Smart Industri mycket viktigt. Sveriges regering har valt ut Uppkopplad industrin och nya material (kallat Smart industri) som ett av fem samverkansprogram. Visionen är att utnyttja ny avancerad teknik och tillämpa det inom industriell produktion. Effekten förväntas bli att tex producera mer individuellt kundanpassade produkter och tydliggöra (miljö- och arbetsmässigt) hur enskild produkt har producerats. För att detta ska bli verklighet krävs samarbete i två former. Först samarbete mellan de tekniska applikationer involverade i de värde-kedjor som en produkt relaterar till (design-ide till produkt, råmaterial till produkt och återbruk, etc). Detta kräver internationella standarder för att bygga lösningar på. Dessutom krävs samarbete mellan människor, på nationell och internationell nivå, för att ta fram dessa standarder. Detta projekt ska få igång det svenska engagemanget, och möjliggöra för svenska industrinära forskningsresultat att bli internationell standard. Projektets strategi är att para ihop svensk industrinära forskning relaterad till Smart industri å ena sidan, med de svenska standardiseringsorganisationerna med sina kanaler ut till den internationella arenan å andra sidan. Detta är exempel på nytänkande och handgripliga aktiviteter som inte bedrivits förr. Det kräver engagemang från SIPar (främst PiiA o Prod2030), från forskare och industri, och svenska standardiseringsorganisationer (SIS och SEK). Detta samarbete och kraftsamling behövs för att Sverige ska få igång ett nationellt engagemang och kunna ta en internationell position som ett ledande land inom området Smart industri.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Blue Institute

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SEK Svensk Elstandard

Kista, Sweden

SIS Swedish Standards Institute

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03494
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-24