Material för effektiva och konkurrenskraftiga bränsleceller
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Björn Wickman (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: EM16-0060
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-02