Syrebärarstödd förbränning för effektivare bränsleomvandling i FB-pannor med samtidig återvinning av alkaliföreningar
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Syftet med projektet är att ta fram ny kunskap för optimering och vidareutveckling av konceptet Syrebärarstödd förbränning (SBSF). Konceptet har potential att bidra till lägre emissioner, minskade askflöden, ökad pannverkningsgrad samt möjlighet till återvinning av alkaliföreningar. Projektet ska öka kunskapen och förståelsen för vilka parametrar som styr ingående kemiska reaktioner samt effekter från bränsleaskor. Energimyndigheten bedömer att projektet kan bidra till ökad resurseffektivitet vid omvandling av biobränslen till el och värme.

Deltagare

Fredrik Lind (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 46450-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-06