Securing Multi-Cycle Hardware Architectures
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Carl-Johan Seger (kontakt)

Forskningsprofessor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Alejandro Russo

Biträdande professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet

Finansiering

Intel Corporation

Projekt-id: Intel Corporation
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-08