Experimentell aerotermisk studie av nästa generations flygmotorkomponenter
Forskningsprojekt, 2018 – 2022

Chalmers och GKN Aerospace Engine Systems samarbetar i detta Clean Sky 2-projekt, som Chalmers har vunnit via en öppen utlysning, med GKN som en så kallade Topic Manager.

En unik anläggning för experimentell testning av motorutgångsmoduler (EEM) vid motorrealistiska flödesförhållanden finns för närvarande på Chalmers Strömnings laboratorium och kommer att användas för testning av nya EEM för framtida effektiva flygmotorer. Anläggningens unika design inkluderar en öppen testsektion som möjliggör undersökning av kompletta EEM-enheter som består av turbinens bakre stativ (TRS) och ett kärnavgasmunstycke. Anläggningen är utrustad med en 1,5 stegs lågtrycksturbin (LPT) som ger realistiskt inflöde till testade EEM.

Efter 2020 krävs nya ansträngningar för att förbättra motoreffektiviteten och bränsleförbränningen för att uppfylla målen för flyg i Europa från ACARE för år 2035 och 2050. Målen för 2050 syftar till minskning av koldioxidutsläppen med 75 %, minskning av NOx-utsläppen med 90 % och minskning av det upplevda bullret med 65 % i förhållande till motor- och flygplanens prestanda år 2000. Flygmotortillverkare är eniga om att så kallade Geared Turbofan turbofläktmotorerna kan göra ett betydande steg mot ovanstående mål. Advanced Geared Engine Configuration och Very High Bypass Ratio Turbofan är två viktiga radikala motorarkitekturer som valts för att mogna inom ENGINES ITD i Clean Sky 2-programmet.

Det övergripande konceptet för EATEEM är att mogna expansionssystemteknologier så att de blir viktiga möjliggörare för att minska koldioxidutsläpp och motorvikt för Advanced Geared Engine och Very High Bypass Ratio Turbofan-konfigurationer i ITD-arbetspaketet i CleanSky2-programmet. Således är EATEEM en del av ett arbetspaket som definierats för att föra expansionsteknikerna till TRL 4.

Projektstart-evenemang har genomförts framgångsrikt på Chalmers den 9 november 2018.

This project has received funding from the Clean Sky 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 821398. The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and the Clean Sky 2 JU members other than the Union.

Deltagare

Valery Chernoray (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Anders Dahl

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Isak Jonsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Valentin Vikhorev

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/H2020/821398
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Chalmers strömningslaboratorium

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-09