System av system för effektiva räddningsinsatser och mobilitet i städer
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Syfte och mål
För att åstadkomma mer effektiva räddningsinsatser behövs ett smidigt samarbete mellan flera system, inklusive infrastrukturplanerare, trafikoperatörer, sjukvården och larmcentralen. Detta utgör ett komplext socio-tekniskt system som är ett typiskt tillämpningsområde för system-av-system och som är bortom dagens systemmetoder. Genom att integrera globala och nationella initiativ för system-av-system syftar detta projekt till att utveckla system-av-system-metoder för räddningsinsatser, inklusive arkitektur, modellering, simulering och integration.

Förväntade effekter och resultat
Detta projekt kommer att leverera och kontinuerligt uppdatera systemet-av-system (SoS) inom arkitektur, modellering, simulering, testning och verifiering och applikationer. Projektet kommer att leverera SoS-metoder och applikationer för smart stadsmobilitet och nödsystem. Detta projekt kommer att skapa nya färdigheter i SoS för stora och komplexa sammankopplade system och utbilda nya yrkesverksamma inom området.

Planerat upplägg och genomförande
Konsortiet, ledt av Chalmers tekniska högskola, omfattar fyra forskningsinstitut och fyra industripartner. Teamet kommer att stödjas av några internationella motsvarigheter. Projektet innehåller fem arbetspaket: System-av-systems review, System-av-systems arkitektur, System-av-systems simulering, systemintegration och demonstration.

Deltagare

Xiaobo Qu (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Christos Dimitrakakis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Kun Gao

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Ivana Tasic

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jiaming Wu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Ziling Zeng

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jie Zhu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Changfu Zou

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

FellowBot AB

Stockholm, Sweden

H&E Solutions

Stockholm, Sweden

Medfield Diagnostics

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

WSP Sverige

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-04996
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2021

Communications in Transportation Research: Vision and scope

Övrig text i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-13