Små automorfa representationer
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Daniel Persson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2018-04760
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Publikationer

2021

EULERIANITY OF FOURIER COEFFICIENTS OF AUTOMORPHIC FORMS

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-01