Digital affärsmodell för bygglogistik på stora byggplatser
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Genom litteraturstudier och insamling av expertkunskap från andra sektorer utvecklas ett digitalt planerings- och utförselkoncept.

Stora byggprojekt har komplexa flöden med material och system på byggplatsen. Bygglogistik omfattar ofta hundratals lastvagnar och skåpbilar som tar hand om båda in-och utgående gods. Bygglogistik kräver precis styrning av tid och plats. Beställare och entreprenörer använder allt oftare små företag som är specialiserade inom bygglogistik. Dessa företag använder affärsmodeller där de levererar tjänster åt beställare, entreprenörer och åkerier i samverkan i försörjningskedjan som säkerställer ett felfritt och effektivt flöde.

De små expertföretagen använder i viss mån informations- och kommunikationsteknologi i sin affärsmodell. Projekt syftar till att utveckla en digitaliserad affärsmodell baserad på blockchain, för att expandera och förstärka tjänsterna.

Projektet genomförs i samarbete med ett litet företag, Prolog Bygglogistik, som är ett SMV-expertföretag. Genom litteraturstudier och insamling av expertkunskap från andra sektorer utvecklas ett digitalt planerings- och utförselkoncept. Till detta kommer ett anpassat evalueringskoncept. Där selekteras en grupp av leverantörer och entreprenörer aktiva i installationsskedet av bygget. Vi använder block chain-prototyper som knyts till devices för olika saker på plats (IoT) och testas i bygglogistiken på plats. Resultat analyseras och kommuniceras via tre seminarier, en rapport och en vetenskaplig artikel. Prolog förväntas implementera den slutliga digitala affärsmodellen.

Att driva fram en full digital affärsmodell inom bygglogistik är att ambitiöst långsiktigt mål som kräver flera steg, särskilt med tanke på byggbranschens och byggföretagens begränsade innovationskapacitet. Projektet är ett väl avgränsat försök som kan visa på vikten av byggbranschens digitalisering och användning av digitaliserad bygglogistik.

Deltagare

Christian Koch (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Dimosthenis Kifokeris

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Prolog

Stockholm, Malmö, Sweden

Finansiering

Smart Built Environment

Projekt-id: 2018-01916
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-03