Using sunlight to catalyse demanding reactions
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Maria Abrahamsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-09