RIS metoden - Design av regional industriell symbios: med fokus på minskning av koldioxidutsläpp
Forskningsprojekt, 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Leonardo Rosado (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: MN 2016-00344
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-04