Biobaserade kemikalier genom fragmentering av skogens råvara med hjälp av fotolys
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Vårt mål är att fragmentera träflis som består av lignin, cellulosa och hemicellulosa till kemikalier med hjälp av UV-ljus genom fotolys i vattenbaserade lösningar. UV-ljus från energisnåla LED-lampor gör det möjligt att bryta lignin och cellulosabindningar selektivt för att producera värdefulla kemikalier på ett resurs- och energieffektivt sätt istället för termokemiska processer som förbrukar en stor mängd energi och är icke-selektiva i fragmenteringen. Vi tror att lignin, beroende på våglängden, selektivt fragmenteras från cellulosa, vilken vidare kan användas för att producera biobränslen. Målet är att skaffa sig kunskap om fotolys av beståndsdelarna i trä för att (i) utveckla en resurs- och energieffektiv process för att fragmentera träflis till sina grundläggande beståndsdelar och kemikalier och (ii) att utveckla en process som är lätt att implementera vid befintliga massa- och pappersbruk där logistiken redan är tillgänglig. Vi kommer att bygga en fotoreaktor som avger en UV-ljuskälla riktade mot tunna träflis samt en pump som cirkulerar upplösningsmediet för att hjälpa till att avlägsna de bildade kemikalierna. Den monokromatiska UV-LED-ljuskällan ger våglängder som är relevanta för cellulosa och ligninfotolys. Effekterna av olika våglängder och exponeringstid kommer att testas i realtid (in situ) med magnetisk resonansavbildning (MRI). Fasta material och lösningen analyseras vidare efter reaktionen.

Deltagare

Diana Bernin (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk apparatteknik

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-06