Ökad protonledning i protiska jonvätskor genom självorganiserad syra-baskemi
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

(Summary in English)

Deltagare

Anna Martinelli (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Anna Martinelli Group

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2018-05207
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10