Lignin depolymerisering till bränslekomponenter genom katalytisk hydrogenering
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Projektet syftar till att producera förnyelsebara bränslen från lignin med hjälp av katalytisk hydrodeoxygenering (HDO). I projektet används kraftlignin som är en industriellt tillgänglig råvara.  Projektet inkluderar också utveckling av kinetikmodeller för ligninnedbrytning som kan användas för katalysatorutveckling genom att utforska reaktionsmekanismerna och i slutändan kan användas för dimensionering och utformning av processerna. 

Deltagare

Louise Olsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-26