Lignin depolymerisering till bränslekomponenter genom katalytisk hydrogenering
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Projektet syftar till att producera förnyelsebara bränslen från lignin med hjälp av katalytisk hydrodeoxygenering (HDO). I projektet används kraftlignin som är en industriellt tillgänglig råvara.  Projektet inkluderar också utveckling av kinetikmodeller för ligninnedbrytning som kan användas för katalysatorutveckling genom att utforska reaktionsmekanismerna och i slutändan kan användas för dimensionering och utformning av processerna. 

Deltagare

Louise Olsson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 47511-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-26