Ökad förståelse och modellering av instationär värmeöverföring i motorrum
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Syftet med projektet är att öka fordonens effektivitet genom att minska inverkan av motorrummets kylbehov. Projektet ska utveckla CFD-modeller (Computational fluid dynamics) för motorrum och komponenter för både lätta och tunga fordon och med speciellt fokus på hybrida drivsystem. Modellerna ska valideras mot experiment i testrigg. Målsättningen är att minska kylförlusterna med 50 - 100 % beroende på körfall och framdrivningssystem och därmed uppnå energieffektivare fordon

Deltagare

Simone Sebben (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10