Mänsklig påverkan på nordiska och arktiska klimat och luft: sjöfart, vatten- och ismoln, och partiklar
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Fartygstransport är en sektor som kommer expandera markant inom det Arktiska området då den globala uppvärmningen bidrar till minskad havsis. Sverige och Norden har geografiskt sett ett strategiskt viktigt läge för fartygstransporter genom Arktis och den komplexa kalkylen huruvida länderna kommer tjäna och/eller lida av denna utökade transport är nära sammanlänkad med hur klimatet och miljön påfrestas. Utsläppen av förorenande partiklar och gaser från en utvidgad fartygstransport inom Arktis kan ha särskilt allvarliga konsekvenser för olika molnprocesser, framförallt i moln som består av både vatten och is vilka är kritiska för strålningsbalansen (värmebalansen) över Arktis och de Nordiska länderna. Med det föreslagna projektet kommer vi systematiskt identifiera utsläppsämnen från fartyg som påverkar bildning av is- och vattenpartiklar i moln, och kvantifiera påverkan från dessa punktkällor på en regional skala. Konsekvenserna kan vara långtgående, och en fundamental förståelse för hur fartygstrafik påverkar den snabba uppvärmningen i Arktis är av stor vikt för att fatta väl underbyggda politiska beslut i länder inom Arktis

Deltagare

Kent Salo (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Samarbetspartners

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Paris, France

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

Zürich, Switzerland

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2017-00564
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-12