I energiomställningens tjänst: Att leda strategisk förändring i kommunal fastighetsförvaltning
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Ett stort antal fastigheter i behov av förnyelse tillsammans med ambitiösa energi- och klimatmål har tvingat kommunala fastighetsförvaltare att omvärdera sina befintliga verksamheter. Utmaningen handlar inte främst om bristande vilja eller attityd hos dessa, utan om en organisatorisk och institutionell tröghet som hindrar goda idéer från att få fäste och realiseras. Detta projekt syftar till att utreda var och varför denna tröghet uppstår, samt vilka åtgärder som behövs. Genom studier av fastighetsförvaltningspraktik är målet att skapa en djupare förståelse för de förändringsprocesser som följer av energi- och klimatmålen. Med practice theory som teoretiskt angreppssätt studeras de nyckelaktörer som driver förändringsprocesser samt deras samspel med andra aktörer. Förändringsarbete i 2-4 kommunala organisationer studeras, där djupintervjuer kombineras med observationer. För att skapa dialog med fler aktörer planeras workshops för att jämföra resultaten i olika kontext.

Deltagare

Pernilla Gluch (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Sara Brorström

Unknown organization

Martin Löwstedt

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Ingrid Svensson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Projekt-id: 126
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-19