Development Study for the Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) - High-cadence imaging of the Sun
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Michael Lindqvist (kontakt)

Senior forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Observationssupport

Samarbetspartners

Nordic ALMA Regional Centre

Onsala, Sweden

Universitetet i Oslo

Oslo, Norway

Finansiering

European Southern Observatory (ESO)

Projekt-id: 80738/18/87966/ASP
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-19