More efficient combustion of heterogeneous biomass mixtures in fluidized beds (B6)
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Lind (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Eon SE

Projekt-id: POnr4500175218
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-06