Kvalitetssäkring och egenkontroll som en service
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Koch (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Dimosthenis Kifokeris

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Incoord

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-04484
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-04