Inverkan av mekaniska och elektrokemiska processer på kolfibrer i strukturella kompositbatterier
Forskningsprojekt, 2019 – 2023

Projekt syftar till att studera strukturella batterier med nära-atomisk upplösning genom att använda avancerad in situ mikroskopi och kopplad korrelativ mikroskopi för att skapa förståelse kring kopplingen mellan struktur och prestanda. Energimyndigheten bedömer att forskningsområdet har god potential att bidra till ett förnybart energisystem och ett resurseffektivt samhälle.

Deltagare

Fang Liu (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Leif Asp

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Marcus Johansen

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2018-004406
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

2023

Atoms in Lithiated Carbon Fibres

Doktorsavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-19