Mot nya satellitinstrument, för bättre väder-och klimatprognoser
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Patrick Eriksson (kontakt)

Professor vid Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 166/18
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-12