WASP - Security for Autonomous Systems
Forskningsprojekt , 2016 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andrei Sabelfeld (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-26