Förbättrad överlevnadsgrad och tillförlitlighet för mekaniska vågkraftsdelsystem
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Projektet syftar till att öka överlevnadsförmågan för vågkraftverk och därmed minska behovet av dyra experiment och kostnader för underhåll och reparationer till havs. Det ska göras genom att mäta och beräkna vågkrafter på mekaniska vågkraftskomponenter och analysera hur dessa påverkar systemens överlevnadsförmåga. Osäkerheter kommer att kvantifieras och risken för haverier i olika vågförhållanden och för olika komponent- och designval fastställs. CFD- modelleringsprogrammet som används kommer att utökas med inställningar inom projektet och verifieras.

Deltagare

Johannes Palm (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Aalborg Universitet

Aalborg, Denmark

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

University of Plymouth

Plymouth, United Kingdom

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-30