Omvandling av mesofila rötkammare till termofila förhållanden
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Britt-Marie Wilen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Frank Persson

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Gryaab

Göteborg, Sweden

Finansiering

J. Gust. Richert stiftelse

Projekt-id: 2019-00520
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-10