Effekter av sjöfartsinducerad omblandning i farleder
Forskningsprojekt , 2017 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Amanda Nylund

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Anders Tengberg

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

SMHI

Norrköping, Sweden

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-14