Vätgasturbincenter med nollutsläpp
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

I projektet skapas en demonstrationsanläggning för att visa hur vätgas och gasturbiner, förnybar energiproduktion och energilagring samverkar i ett framtida flexibelt och hållbart energisystem. Överskottsel från fabrikstester och el från solceller kommer att lagras i ett batteri samt kommer att användas till att producera vätgas som används som bränsle till gasturbiner. Energimyndigheten bedömer att projektet främjar industrins klimatomställning och skapar nya möjligheter för hållbar bränslebaserad elförsörjning lokalt och regionalt i Sverige och övriga Europa.

Deltagare

Mikael Odenberger (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 2

Samarbetspartners

Siemens industrial turbomachinery

Finspång, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-06