Den nya tidens energisystemanalys - öppen, tillgänglig och flexibel
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Hedenus (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

J. Gust. Richert stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-16