Kvalitetssäkring och egenkontroll som service
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Syftet med projektet är att förbättra kvaliteten i byggprojekt genom en samordnad molntjänst. Målet är att bygga en fungerande betaversion av systemet som kan användas i verkliga byggprojekt.

Förväntade effekter av projektet är att skapa en insikt och förståelse för vilka drivkrafter om ligger bakom kvalitetsarbetet i byggprojekt. Resultatet av projektet ska ligga till grund för en utvärdering av en potentiell kommersialisering.

För projektet tillsätts en projektgrupp som ska ska se till att målet för projektet uppnås. Vidare tillsätts en referensgrupp med framtida användare för att säkerställa att molntjänsten uppfyller rätt användarbehov. Utvecklingen kommer att ske i nära samarbete med referensgruppen.

Deltagare

Christian Koch (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Dimosthenis Kifokeris

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Incoord

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-05167
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-05