Transformation av en cirkulär, resilient och attraktiv stad för att motverka framtida klimat hot
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Syftet är att visa möjligheter och vägar för städer att främja cirkulär ekonomi, minska energianvändningen, vatten och resursanvändning och därtill miljöpåverkan samt bygga motståndskraft mot allt större osäkerheter från globalisering och klimatförändringar och bli mer levande för växande befolkningar i Kina och Europa. Förutom Malmö i Sverige deltar Beijing, Shanghai och Wien i projektet.Projektet analyserar urbana metbolism-, resiliens-, osäkerhetsaspekter samt konsekvensbedömning av hållbarhetsanalyser för städerna.

Deltagare

Leonardo Rosado (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Malmö Stad

Malmö, Sweden

Sysav AB

Malmö, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 47144-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-19