Scandinavian Growth Creators(SGC): Business development in microcompaniesthrough co-creation and in-depth learning
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Tomas Karlsson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Aalborg Universitet

Aalborg, Denmark

CLL (Centrum för livslångt lärande), Campus Varberg

Varberg, Sweden

Connect Sverige

Stockholm, Sweden

Drivhuset

Stockholm, Sweden

Erhvervsakademi Dania

Randers, Denmark

Erhvervsakademi MidtVest

Herning och Holstebro, Denmark

VIA University College

Århus, Denmark

Finansiering

Interreg

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Tillväxtverket

Projekt-id: NYPS20202349
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-03