Gråvattenåtervinning för hygienändamål i större fastigheter
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jesper Knutsson (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Graytec AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Boverket

Projekt-id: Dnr6479/2018
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-30