Gröna baskemikalier
Forskningsprojekt, 2020 – 2024

Projektets mål är ökad kunskap om katalytisk förädling av billig biomassa till gröna bulkkemikalier för att stödja en hållbar kemisk produktion av flertalet mer komplexa kemikalier och material. Tillverkning av bulkkemikalier säkerställer en flexibel användning som “drop-in” kemikalier. De kommersiella riskerna är således låga och potentialen att bidra till resurseffektivitet och ett förnybart energisystem är därmed hög. Grundidén är att ta vara på den komplexitet som finns naturligt i hemicellulosans femringsaromater och bygga vidare på denna genom förädling till aromater bestående av sexkolsringar. Nya kol-kolbindningar skapas med en Diels-Alder-liknande prototypisk katalytisk reaktion. Nya systematisk skräddarsydda katalysatorer kommer studeras med avancerade spektroskopiska metoder. Reaktionsmekanismer kommer kartläggas och samband mellan katalysatorstruktur och funktion tas fram.Detta kommer användas för att formulera designprinciper för framtida katalysatorer och processer.

Deltagare

Per-Anders Carlsson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2019-006746
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-10