Design för en energiresilient vardag
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

De produkter vi använder i vardagen blir i allt större utsträckning elektriska och uppkopplade. Vi blir därmed också mer beroende av en väldigt tillförlitlig el- och internetförsörjning. På grund av energisystemets omställning till mer förnybara källor och påverkan från klimatförändringar ökar samtidigt sannolikheten för tillfällig effektbrist och störningar på energi- och IT-system.

Projektet kommer att undersöka hur vardagslivet skulle kunna bli mer motståndskraftigt mot sådana störningar men ändå upplevas som ett gott liv – något som vi kallar energiresiliens i vardagen. Som en del i detta vill vi utforska om själva designen av vardagsprodukter skulle kunna minska hushållens sårbarhet och bidra till mer flexibel efterfrågan på energi.

Exempel på energiresilienta produkter kommer att tas fram, testas, och utgöra grunden i en utställning som väcker tankar om energiresiliens. Projektet kommer även att ta fram riktlinjer för energiresiliens i produkter så att teknikbranschen kan applicera dessa i framtida produkter.

Deltagare

Helena Strömberg (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Hanna Hasselqvist

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

HSB Living Lab

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Energimyndigheten

Projekt-id: 49807-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-14