Lättare genom ytskydd (LightSURF)
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Syfte och mål: Kompositer är en etablerad teknik för att minska vikt speciellt inom transportsektorn, men dessa material har inte samma motståndskraft mot eld och erosion som dagens metaller kan erbjuda. Detta forskningsprojekt syftar till att generera en ny kompetensplattform inom ytskydd för kompositer och flytta fram gränserna för potentialen av lätta material (dvs kompositer) genom samarbete som involverar tvärvetenskaplig kompetens såväl som ett industrikonsortium som vill öka sin användning av kompositer. Förväntade effekter och resultat: Detta initiativ kommer att generera en ny kompetensplattform inom ytskydd för kompositer genom att systematiskt undersöka ytskikt, ytbehandlingar och metoder. Dessutom kommer projektet att adressera konkreta industriella utmaningar som kommer att leda vägen för en ökad användning av lättviktsmaterial i krävande miljöer. Vi siktar mot att möjliggöra en viktminskning för flygplansmotorer och fartygsdäck med 15% respektive 30%. Dessutom kommer projektet att förse involverade SMF med kunskap som gör det möjligt för dem att införa lättviktslösningar på nya marknader. Upplägg och genomförande: Projektet kommer att genomföras i två steg: I ett första steg kommer en rad beläggningar på kompositer att studeras avseende ytbehandling, metoder och skyddsprestanda. Detta första steg kommer att generera en kompetensplattform inom området och resultera i allmän kunskap för de involverade SMF om lämpliga skyddssystem för olika tillämpningar. Dessutom kommer detta steg att tillhandahålla några lämpliga beläggningssystem för de industriella fallstudierna, som kommer att studeras mer detaljerat och utvärderas mot respektive standard i ett andra steg.

Deltagare

Reza Haghani Dogaheh (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-02623
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-23