Enhancing biogeochemical Fingerprints of Natural Organic Matter with Data Fusion
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Urban Wuensch (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: Agreement19-499
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-22