Tillsammans bygger vi - en metod för unga självbyggare att skapa hem och mötesplatser
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Tillsammans bygger vi handlar om att sprida kunskap om en innovativ designmetod för självbyggare till unga människor. Målgrupp ärnyanlända och ungdomar uppvuxna på orten. Syftet är att nyttiggöra kunskap som vi har utvecklat i två Vinnova-finansierade projekt på Tjörn. Projektet involverar Tjörns kommun samt ett antal experter på medskapande. Idén som vi har är att använda ungdomar för att nå ungdomar, vi utvecklar en strategi för att de unga ska fungera som ”motor” när det gäller att attrahera unga människor att vilja bygga sina eget hem. Genom att kombinera ”learning by doing” med strategin ”mat som magnet” får de ”empowerment” och lär sig bygga genom att designa och bygga ett utekök tillsammans. I en parallell strategi lär de sig filmning och filmredigering, får till uppgift att göra intervjuer under processen och forma kortfilmer att presentera vid ett antal event dit det kommer unga människor. Det är alltså utveckling och spridning av designmetoden som är i fokus, och den känsla av ökad kraft som den genom ”learning by doing” förmedlar till unga, vilket gör dem redo att tänka tanken att forma och bygga sitt eget hem.Det långsiktiga målet är att den stödstruktur som Egnahemsfabriken genom forskningsprojekten skapar för folk som vill bygga sina eget hus, fungerar bra även för unga personer, så att unga nås när stödstrukturen på sikt skalas upp till fler kommuner i landet.

Deltagare

Jenny Stenberg (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Egnahemsfabriken

Hjälteby, Sweden

Studieförbundet vuxenskolan (SV)

Stockholm, Sweden

Tjörns kommun

Skärhamn, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2019-00211
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-20