Vilka bär ansvaret? Analys av rättvisa i klimatpolitiken
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Hedenus (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: Dnr2019-006646proj48511-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Publikationer

2022

Klimatomställning och krav på kompensation

Artikel i övrig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-08