Vilka bär ansvaret? Analys av rättvisa i klimatpolitiken
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Hedenus (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-08