Riskanalys för Autonoma Fartyg
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Digitalisering och Internet of Things (IoT) är trender som påverkar samhällen och industrier. Forskning och innovation av mer autonoma system är konsekvensen av denna utveckling, men att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet för dessa system är den största
utmaningen. Lite forsknings- och innovationsarbete har utförts och publicerats med avseende på lämpliga metoder för att testa och säkerställa säker drift av mer autonoma fartyg, vilket är avgörande för fartygsägarna innan man investerar i nya tekniker.
Syftet med projektet är därför att identifiera risker relaterade till mer
autonom sjöfart baserat på fartygssimuleringar. Fartygstrafiken på två av slutanvändarnas rutter (Svanesundsleden och Fredrikshamn-Göteborg) kommer att användas för att identifiera förändrade risknivåer för mer autonom navigering. Detta kommer att öka kunskapen och tillhandahålla en riskbedömningsmetod för införandet av autonoma fartyg till den konventionella maritima trafikdomänen och deras påverkan på sjösäkerheten, vilket möjliggör mer faktabaserade beslut om framtida investeringar av de
rederier som är involverade i projektet. Detta forsknings- och innovationsprojekt kommer att ta fram en riskbedömningsmetod som täckar de tekniska framstegen inom digitalisering och automatisering inom sjöfarten och deras påverkan på sjösäkerheten.
Metoden skall ge stöd till rederier och operatörer i deras beslutsprocess om introduktion av mer avancerade fartygssystem och i ”management of change”. Resultatet av studien är en systematisk riskidentifierings- och utvärderingsmetod för införandet av smarta fartyg i den maritima trafikdomänen. Dessa är baserat på de två ”use cases” som bygger på kvantitativa och kvalitativa data från simuleringar som täcker interaktion mellan bemannade och autonoma fartyg.

Deltagare

Reto Weber (kontakt)

Tekniklektor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Nautiska Studier

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SEAMADE/Kamahura Teknik AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2019/96487
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Chalmers maritima simulatorer

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-14