Systemanalys av lokal gråvattenanvändning
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jesper Knutsson (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

HSB Living Lab

Projekt-id: Systemanalysavlokalgråvatte
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-30