Engineering Bacillus subtilis for simultaneous treatment of municipal and industrial waste water
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ivan Mijakovic (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Shadi Rahimi

Doktor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-22