SAXS/WAXS imagin of process induced through thickness layered polymer structures manufactured with
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Syfte och mål
Syftet är att utveckla en metodologi för användande av imaging SAXS/WAXS för karaktärisering av processinducerad lagerindelad morfologi genom tjockleken hos formsprutade detaljer.

Förväntade effekter och resultat
En viktig utkomst är att identifiera vilken data som är relevant från den enorma mängd data som insamlas under ett imaging SAXS/WAXS synkrotron-experiment, hur datan extraheras och hur den rapporteras. En sådan metodologi skulle möjliggöra för Tetra Pak som företag att genomföra imaging SAXS/WAXS-experiment i synkrotronanläggningar mer frekvent. Drömscenariot för Tetra Pak är att kunna kontrollera funktionaliteten hos formsprutade detaljer genom att optimera design och processparametrar i alla tänkbara polymera material aktuella för en miljömässigt hållbar framtid.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet planeras att utföras i fem på varandra följande projektaktiviteter. Först, provberedning med formsprutning och mikrotomering. Därefter, planering för och genomförande av imaging SAXS/WAXS-experiments vid SLS. Detta följs av omfattande databehandling, utvärdering och analys. Som en separat aktivitet, replikera formsprutningsprocessen i en virtuell miljö. Slutligen, sprida resultaten på Tetra Pak i tvärfunktionella nätverk för att demonstrera genomförbarhet och användbarhet av spridningstekniker. Publikation av resultat i vetenskapliga tidsskrifter.

Deltagare

Marianne Liebi (kontakt)

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-02563
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-14