Idealt KolUtnyttjande (ICU) på avloppsreningsverk - förfiltrering och fermentering
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Målsättningen med detta projekt är att generera kunskap som möjliggör förbättrad användning av organiskt material vid kommunal avloppvattenrening för minskad klimatpåverkan, elanvändning och ytbehov.

Här undersöker vi en ny förbehandling med filtrering i kombination med acidogen fermentering av primärslam. Det organiska materialet i inkommande avloppsvatten används att producera fettsyror (VFA) genom fermentering, för att förse den biologiska reningen med behovsstyrd tillgång till lättillgänglig kolkälla. För att åstadkomma en effektiv och kompakt process använder vi filtrering som förser fermenteringsreaktorerna med en kontrollerad hög halt av organiskt material.

Försöken utförs i pilotskala på Källby avloppsreningsverk i Lund.

Deltagare

Frank Persson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Elin Ossiansson

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Britt-Marie Wilen

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Sweden Water Research

Lund, Sweden

VA Syd

Malmö, Sweden

Finansiering

Svenskt Vatten

Projekt-id: 19-112
(Finansieringsperiod saknas)

Naturvårdsverket

Projekt-id: NV-02084-18
(Finansieringsperiod saknas)

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-07