Lokal hyertermi för att öppna blod-hjärnbarriören och förbättra behandling av hjärntumörer
Forskningsprojekt , 2019

I det här projektet utvecklas system för hypertermibehandling av djupt liggande cancertumörer, baserat på mikrovågsteknik. Forskningen på Chalmers inriktas särskilt på tumörer i hals- och nackregionen samt på hjärntumörer hos barn.

Hypertermi innebär att man värmer tumören till strax över 40°C upprepade gånger. Denna behandling är toxisk för tumören i sig själv, men den gör också tumören mer känslig för den traditionella kemoterapin och strålningsterapin. Detta leder i sin tur till att man kan minska stråldos och mängden cytostatika med bibehållet resultat. Kliniska studier  har även visat på så mycket som fördubblad botandegrad om man kombinerar hypertermi med traditionell cancerbehandling.

Deltagare

Hana Dobsicek Trefna (kontakt)

Arvoderad vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Finansiering

Barncancerfonden

Projekt-id: MT2018-0011
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-02