En Multiplex plasmonisk batterisensor för bättre batteristyrning
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Samarbetspartners

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

Insplorion Sensor Systems AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 45551-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-14