ByggEQUAL En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch
Forskningsprojekt , 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Viktoria Sundquist (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Bygg Dialog AB

Karlstad, Sweden

Lokalförvaltnigen Göteborg Stad

Göteborg, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: Utvecklingsprojektnr13784
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-16