ByggEQUAL En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch
Forskningsprojekt , 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Viktoria Sundquist (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Bygg Dialog AB

Karlstad, Sweden

Lokalförvaltnigen Göteborg Stad

Göteborg, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: Utvecklingsprojektnr13784
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-16