Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Peiyuan Chen (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Azelio AB

Åmål, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 47807-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28